დასაწყისი / Stara Łeba 80

Zdjęcia Łeby z początku XX wieku. Kolekcja zebrana dzięki wysiłkom członków Lęborskiego Bractwa Historycznego.