Начало / Zima 2012 40

Zdjęcia miasta wykonane przez Sławomira Łukaszuka